Katalogy

Najdeme důležité zdroje propagace právě pro váš obor a pomůžeme zajistit lepší pozice na těchto místech. Mezi důležité zdroje návštěv patří pro mnoho oborů mapy.cz, Google mapy a specializované katalogy. Zbavíme vás starostí s výběrem a vyhodnocování reklamy. Nabídky, kterými býváte zahlceni, pečlivě posoudíme a vytvoříme nezávislá doporučení. Aktivně najdeme nejvhodnější místa pro propagaci vaší firmy.

V rámci propagace na mapách a v katalozích zajišťujeme zejména

Správa firmy.cz – Zajistíme efektivnější propagaci na firmy.cz spolu s vyhodnocením nákladů a efektivity této reklamy. Pomůžeme se zatraktivněním profilu, budeme pravidelně přidávat akce, hlídat pozice i náklady a výsledky.

Propagace na mapách – Pohlídáme zobrazení vaší firmy na mapách a zajistíme propagaci při hledání na těchto mapách. Většinou při tom využíváme PPC reklamy a zápisu Moje firma na Google.

Specializované katalogy – Najdeme oborové katalogy, které se nachází na předních místech hledání nebo oslovují vaše typické klienty. Zajistíme propagaci na těchto katalozích přímo nebo prostřednictvím PPC systémů.