Propagace na internetu

80% a více návštěvníků se na stránky dostane přes neplacené kanály. Naproti tomu přes 80% výdajů je směřováno do získání méně než 20% návštěvníků. Pomůžeme vám z výdajů na reklamu vytěžit více.